Wykład dr hab. prof. UŚ Agnieszki Pieli podczas IV edycji Tygodnia Języka Ojczystego

Wykład dr hab. prof. UŚ Agnieszki Pieli podczas IV edycji Tygodnia Języka Ojczystego
20 lutego br. dr hab. prof. UŚ Agnieszka Piela wygłosiła wykład „O słowach, które wyzionęły ducha…” w ramach IV edycji Tygodnia Języka Ojczystego, zorganizowanego w dniach 17.02-21.02.2020 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. Temat przewodni tegorocznych spotkań z językiem polskim stanowiło SŁOWO. W związku z przypadającym na 20 lutego tłustym czwartkiem prelegentka opowiadała nie tylko o słowach, które bezpowrotnie w polszczyźnie zaginęły, ale również pokrótce przedstawiła losy wyrazu pączek w dziejach naszej mowy.

Wykłady dr Ewy Ficek w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Wykłady dr Ewy Ficek w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach
21 lutego br. dr Ewa Ficek z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego wygłosiła dwa wykłady dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach poświęcone problematyce onomastycznej oraz poprawnościowej. Prelekcje odbyły się z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i miały związek z działaniami Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego „Via Linguae”.

Nazwy własne w najnowszej prozie polskiej – między idiolektem a problematyką współczesnej kultury, Beata Kiszka-Pytel

Nazwy własne w najnowszej prozie polskiej – między idiolektem a problematyką współczesnej kultury, Beata Kiszka-Pytel

Serdecznie polecamy Państwa uwadze monografię Beaty Kiszki-Pytel pt. Nazwy własne w najnowszej prozie polskiej – między idiolektem a problematyką współczesnej kultury. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Praca przedstawia funkcjonowanie sfery proprialnej w najmłodszej literaturze polskiej ze szczególnym uwzględnieniem chrematonimów, których obecność coraz silniej zaznacza się w najnowszych tekstach artystycznych. Materiał onomastyczny będący podstawą prowadzonych badań został wyekscerpowany z wybranych utworów twórców reprezentatywnych dla najnowszej prozy polskiej  powstałej po 1989 roku – Joanny Bator, Manueli Gretkowskiej, Ignacego Karpowicza, Moniki Szwai i Krzysztofa Vargi. Świadomy zabieg, mający dostarczyć pogłębionych analiz i bogatszych wniosków, stanowi dobór pisarzy reprezentujących odmienne style i poziomy literackie, tworzących prozę adresowaną do odbiorców płci żeńskiej lub męskiej (bądź niezależnie od płci) o odmiennych, bardziej lub mniej wyszukanych, gustach czytelniczych.
Jednym z głównych celów podjęcia badań nazw własnych jest wyłonienie warstwy idiolektalnej języka artystycznego wybranych prozaików. Za jej przejaw uznać można chociażby posługiwanie się specyficznymi, indywidualnymi sposobami wprowadzania propriów czy powiązanie pewnych onimów przewijających się z literaturze z danym autorem. Analizy onomastyczne są prowadzone na tle nierzadko dyskutowanych tematów współczesności, takich jak czas, przestrzeń czy konsumpcjonizm. Ujawniły istnienie problemu ważności współczesnej prozy polskiej i jej poczytności przez przyszłego czytelnika w perspektywie najbliższych kilkunastu lub kilkudziesięciu lat. Czy najnowsza literatura skazana jest przez onimy na niedługą żywotność, stanowiącą jedynie przejaw czasów współczesnych? Jaki będzie jej odbiór za kilkadziesiąt lat w związku z coraz większą frekwencją różnego rodzaju nietrwałych propriów w literaturze?

Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/20713.

dr hab. prof UŚ Katarzyna Węsierska na Uniwersytecie Hanowerskim w Niemczech

dr hab. prof UŚ Katarzyna Węsierska na Uniwersytecie Hanowerskim w Niemczech

W ostatnich dniach stycznia 2020 roku dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ gościła na Uniwersytecie Hanowerskim w Niemczech – Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover. Oprócz wykładów i warsztatów dla studentów logopedii wygłosiła ona także wykład otwarty zatytułowany „Can movie deepen our understanding of stuttering?” („Czy filmy mogą pogłębić nasze rozumienie jąkania?”). Po wykładzie dr hab. Katarzyny Węsierskiej miała miejsce projekcja niemieckiej wersji filmu „When I stutter” („Kiedy się jąkam” – www.whenistutter.org). Po projekcji filmu dr hab. Katarzyna Węsierska wspólnie z członkami lokalnej uniwersyteckiej grupy samopomocowej dla osób jąkających się wzięła udział w dyskusji panelowej.

Zamiast mitu wybierz fakt, czyli Koło Młodych Logopedów na Śląskim Festiwalu Nauki

Zamiast mitu wybierz fakt, czyli Koło Młodych Logopedów na Śląskim Festiwalu Nauki

Podczas drugiego dnia 4. Śląskiego Festiwalu Nauki (26.01.2020 r.) Koło Naukowe Młodych Logopedów UŚ wraz ze swoją opiekunką naukową, dr hab. Katarzyną Węsierską, miało okazję zaprezentować efekty prac nad adaptacją i wdrażaniem programu InterAct – każdy z nas jest inny i każdy taki sam, którego celem jest szerzenie pozytywnego nastawienia wobec różnego rodzaju odmienności wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem jąkania. Podczas tego wystąpienia, zatytułowanego InterAct – zamiast mitu wybierz fakt. Zmiana postaw wobec jąkania, osoby zainteresowane zagadnieniem na początku miały możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu swojej wiedzy o jąkaniu podczas krótkiego interaktywnego quizu, którego pytania przedstawiały różne, prawdziwe lub fałszywe, obiegowe sądy o tym zaburzeniu płynności mowy. Na troje uczestników mogących poszczycić się największą ilością poprawnych odpowiedzi czekały nagrody książkowe.

Kolejnym elementem tego wydarzenia był krótki wykład dr hab. Katarzyny Węsierskiej – ekspertka dostarczyła audytorium sporej dawki wiedzy o jąkaniu, obalając tym samym wiele przytoczonych wcześniej mitów. Ostatnia część spotkania należała do członków Koła Naukowego Młodych Logopedów UŚ. Podczas jej trwania opowiedzieli oni o każdym z etapów swoich prac, w które byli także zaangażowani studenci I roku logopedii, badający postawy dzieci wobec jąkania przed wdrożeniem programu oraz po zapoznaniu uczniów z jego treściami przy użyciu testu POSHA-S/CH. Młodzi logopedzi zaprezentowali także efekty adaptacji anglojęzycznych materiałów – pracy nad tłumaczeniem czy dubbingiem stanowiących niezwykle istotny element programu filmików z udziałem kukiełek, a także pokrótce omówili poszczególne spotkania z dziećmi, które na długo pozostaną dla nich bardzo miłym wspomnieniem. Także biorąc pod uwagę przedstawione w prezentacji wypowiedzi małych uczestników programu, było to dla nich przyjemne i pouczające wydarzenie. Pozostaje mieć nadzieję, że zdobyta wiedza została właściwie przekazana i utrwalona zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych uczestników festiwalowego wykładu!

A tak o opisanym powyżej wystąpieniu wypowiedzieli się jego uczestnicy:

– „InterAct – zamiast mitu wybierz fakt. Zmiana postaw wobec jąkania. – jedee z lepszych
w moim odczuciu wykładów, w których można było uczestniczyć podczas 4. Śląskiego Festiwalu Nauki. Mimo dostępu do wielu źródeł naukowych nasza wiedza na temat bycia człowiekiem jest na niewielkim poziomie, co prowadzi do różnic między nami. Warsztaty te pozwoliły otworzyć oczy i zrozumieć, że jąkanie, tak jak i płynne mówienie, jest naszą cechą, która nie powinna mieć wpływu na bycie szczęśliwym i spełnionym.” – Anna, studentka

– „Wykład Koła Naukowego Młodych Logopedów pt. InterAct zamiast mitu wybierz fakt był dla mnie bardzo pouczający. Wiele dowiedziałam się na temat jąkania, a przy okazji quizu mogłam w przyjemny sposób sprawdzić swoją wiedzę. Jako osoba studiująca na kierunku pedagogicznym cieszę się, że mogłam poznać metodę zapoznawania dzieci zarówno z pojęciem jąkania, jak i różnorodności wśród otaczających je ludzi. Jestem przekonana, że dzięki temu wykładowi w swojej przyszłej pracy będę chciała wykorzystać InterAct.” – Natalia, studentka.

Katarzyna Romaniuk, lic.,
Przewodnicząca Koła Naukowego Młodych Logopedów

Językoznawczynie z Wydziału Humanistycznego na 4. Śląskim Festiwalu Nauki

Językoznawczynie z Wydziału Humanistycznego na 4. Śląskim Festiwalu Nauki

W dniach 25-27 stycznia językoznawczynie z Wydziału Humanistycznego włączyły się w organizację czwartego Śląskiego Festiwalu Nauki, proponując uczestnikom tego wydarzenia udział w różnego rodzaju aktywnościach upowszechniających wiedzę o dawnym i współczesnym języku polskim, autoprezentacji czy przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Wśród zrealizowanych przez językoznawczynie projektów znalazły się: wykłady dr hab. prof. UŚ Agnieszki Pieli („W muzeum języka polskiego, czyli bliskie spotkanie z mową naszych przodków”) oraz doktorantek Marty DargiewiczJulii Piotrowskiej („Negocjacje, filmy na YouTube i nie tylko”), a także warsztaty zorganizowane przez dr Ewę Biłas-Pleszak („Argumentacja na ringu, czyli jak bronić się przed manipulacją”), dr Karolinę Lisczyk wraz z członkami Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców („(nie)Obcy – Inny w języku”) i dr Barbarę Mitrengę („Polszczyzna Jana Kochanowskiego – jak brzmiał język polski ponad 400 lat temu?”). Ponadto w 4. ŚFN aktywny udział wzięły dr Kinga Wąsińska i studentki Koła Kultury Języka Polskiego oraz dr Barbara Mitrenga dr Ewa Ulitzka, które – w ramach stanowiska pokazowego filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Polonistyka jest bliżej” – przygotowały gry, zabawy, zadania i ciekawostki promujące poprawną polszczyznę oraz umożliwiające młodszym i starszym uczestnikom festiwalu sprawdzenie swojej wiedzy językowej.

MediujeMy na 4. Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach

MediujeMy na 4. Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach

Studenci III roku na kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa o specjalności negocjacje kryzysowe – inicjatorzy i członkowie Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” – wzięli czynny udział w 4. Śląskim Festiwalu Nauki, prowadząc następujące warsztaty:

  • Jak słuchać, żeby zrozumieć? O sztuce aktywnego słuchania,
  • Mediacja – skuteczny sposób rozwiązywania sporów,
  • Indywidualne style reagowania w sytuacjach konfliktowych: jak Ty to widzisz?

Celem zaproponowanych warsztatów było ukazanie znaczenia słowa jako narzędzia prewencyjnego w kontekście profilaktyki konfliktu, ale także jako czynnika determinującego jego przebieg, dynamikę i rezultat. Ponadto przedstawiono również praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktogennych.

Zarówno warsztaty, jak i działalność Studenckiego Koła Naukowego „MediujeMy” spotkały się z zainteresowaniem i aprobatą uczestników 4. Śląskiego Festiwalu Nauki.