Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć dydaktycznych

Komunikat dotyczący zawieszenia zajęć dydaktycznych

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemią wirusa SARS-CoV-2 Rektor Uniwersytetu Śląskiego zdecydował o zawieszeniu od dnia 11 marca 2020 r. (włącznie) do odwołania zajęć dydaktycznych na wszystkich wydziałach i w innych jednostkach Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje na temat pozostałych ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostaną zawarte w stosownym zarządzeniu Rektora UŚ, które zostanie ogłoszone jutro po spotkaniu rektorów uczelni śląskich oraz wojewody śląskiego, które zaplanowane zostało na dzień 11 marca 2020 r. na godzinę 14.00.

Wykład prof. dr. hab. Artura Rejtera w Lublinie w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Wykład prof. dr. hab. Artura Rejtera w Lublinie w ramach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

28 lutego 2020 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Artur Rejter wygłosił wykład nt. „Między stałością i zmiennością. Z dziejów dyskursu naukowego”, którego wysłuchała szeroka publiczność złożona z pracowników naukowych i dydaktycznych UMCS, studentów oraz uczniów szkół średnich. Na uroczystości obecne były także władze miasta, w tym prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk, który wręczył prof. A. Rejterowi Medal Unii Lubelskiej m.in. „za znaczące osiągnięcia dydaktyczne i naukowe w dziedzinie językoznawstwa”.

Prof. dr hab. Artur Rejter członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN

Prof. dr hab. Artur Rejter członkiem Komitetu Językoznawstwa PAN

Prof. dr hab. Artur Rejter został wybrany przez społeczność akademicką językoznawców z całej Polski na członka Komitetu Językoznawstwa PAN na kadencję 2020-2023. Komitet ten – jako jeden z najstarszych – został powołany w roku 1952, a jego zadaniem jest między innymi integracja środowiska polskich lingwistów badających różne języki etniczne. W skład Komitetu wchodzi 30 osób reprezentujących różne ośrodki naukowe.