Praca dla lingwisty Konsorcjum CLARIN-PL

Praca dla lingwisty Konsorcjum CLARIN-PL

Konsorcjum CLARIN-PL, czyli polska część ogólnoeuropejskiej infrastruktury naukowej CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure), poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze lingwisty – anotatora w projekcie realizowanym na Politechnice Wrocławskiej. Poniżej znajdziecie Państwo treść ogłoszenia o pracę.

Ogłoszenie kierujemy do osób, które:

  1. kończą lub skończyły studia przynajmniej I stopnia w zakresie językoznawstwa polskiego lub dyscypliny pokrewnej,
  2. mają doświadczenie w pracy z tekstem (anotacja, analiza, redakcja etc.),
  3. umiejętnie korzystają z programów komputerowych do pracy z tekstem,
  4. są zainteresowane nabyciem i rozwojem umiejętności technicznych, które mogą być rozwijane w zakresie związanym z pracą (np. język programowania, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp.);
  5. same potrafią definiować swoje zadania w porozumieniu z koordynatorem i konsekwentnie dążyć do ich realizacji.

Oferujemy:

  1. uczestnictwo w nowatorskim projekcie w zakresie przetwarzania języka naturalnego,
  2. możliwość nabycia umiejętności technicznych niezbędnych przy pracy analityka danych językowych,
  3. możliwość pogodzenia pracy z doktoratem i życiem osobistym (możliwość uzgodnienia godzin pracy).

Korpusy językowe znajdują coraz większe zastosowanie we współczesnych badaniach humanistycznych i społecznych (np. z zakresu leksykografii, literaturoznawstwa, psychologii, czy socjologii).  Anotowane kolekcje tekstów jako zbiory treningowo-testowe są ponadto kluczowymi zasobami dla rozwoju narzędzi do automatycznego przetwarzania języka naturalnego.

Zgłoszenie:

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy z koordynatorem lingwistów korpusowych, dr. Marcinem Oleksym: marcin.oleksy@pwr.edu.pl.
W mailu prosimy zaznaczyć, jaki wymiar czasu pracy Państwa interesuje. Na zgłoszenia czekamy do 10.05.2020 r.

LogoLAB w przestrzeni wirtualnej!

LogoLAB w przestrzeni wirtualnej!

Pomimo utrudnień związanych z pandemią COVID-19 działające od kilku lat pro bono na Uniwersytecie Śląskim warsztaty dla jąkających się dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców nie zawiesiły swej działalności (www.zpm.us.edu.pl/logolab). Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, nasze warsztaty przybrały teraz formę wideokonferencji. Jak do tej pory udało nam się zorganizować, wspólnie z terapeutkami-wolontariuszkami: mgr Aleksandrą Boroń, mgr Izabelą Michtą i mgr Agatą Sakwerdą, już dwie edycje takich wideokonferencji z udziałem rodziców (27.03.2020) i dzieci (3.04.2020). W najbliższym czasie przygotowujemy kolejne spotkania poświęcone tematyce mobbingu szkolnego. Tym razem w przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów – oprócz terapeutek – zaangażowani są studenci specjalności logopedycznej. Planujemy także kolejne niespodzianki (m.in. dla nauczycieli).
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wspierają tę inicjatywę!