„Językoznawstwo technologiczne” – spotkanie KNDJ z przedstawicielami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Członkowie Koła Naukowego Doktorantów Językoznawstwa mieli przyjemność uczestniczyć 30 listopada br. w spotkaniu naukowym, zorganizowanym przez pracowników Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów Wydziału Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W nowo powstałym Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych kierownik katedry dr hab. prof. UE Aleksandra Pethe przedstawiła profil naukowy jednostki. Dr Dorota Konieczna wygłosiła referat pt. „Koncepcja dyskursywnego badania blogosfery”, przybliżając słuchaczom możliwości automatyzacji oraz wykorzystania osiągnięć informatycznych i technologicznych w analizie dyskursu nowych mediów, w szczególności blogów tematycznych przy wykorzystaniu m.in. analizy argumentacji i metod pragma-dialektycznej analizy dyskursu. Podjęta w jednostce perspektywa badawcza podkreśla wszechstronność i interdyscyplinarność współczesnego językoznawstwa – dokonania lingwistyki okazują się niezbędne nawet w tak pozornie odmiennych dziedzinach wiedzy, jak informatyka czy ekonomia.

Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa pragnie serdecznie podziękować pracownikom Katedry Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów UE, w szczególności profesor Aleksandrze Pethe i doktor Dorocie Koniecznej za gościnność, zaangażowanie i podzielenie się ze słuchaczami inspirującymi informacjami i refleksjami naukowymi. Równocześnie życzymy całemu zespołowi badawczemu dalszych sukcesów i nowatorskich osiągnięć w pasjonującej dziedzinie inżynierii wiedzy.