Chicagowskie spotkania metodyczne

Dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz oraz dr hab. Magdalena Bąk z Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego od 11 do 21 października 2015 roku prowadziły w Chicago szereg spotkań językowych i metodycznych w ramach projektu „Jak i dlaczego warto uczyć się Polski i polskiego?” organizowanego przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wykładowczynie spotykały się zarówno z dyrektorami szkół polskich w Chicago, jak i licznymi przedstawicielami nauczycieli pracujących w aglomeracji chicagowskiej, wyjątkowym doświadczeniem były również spotkania z uczniami Polskiej Parafialnej Szkoły im. Juliusza Słowackiego w Wheeling.

Katarzyna Sujkowska-Sobisz oraz dr hab. Magdalena Bąk prowadziły wykłady i warsztaty w kilku szkołach polskich (m. in. w Parafialnej Szkole Polskiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy Bazylice Św. Jacka w Chicago, w Polskiej Parafialnej Szkole im. Juliusza Słowackiego w Wheeling oraz w Polskiej Szkole im. Króla Kazimierza Wielkiego w Orland Hills), a także w siedzibie Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago. Nauczyciele wykazywali wielkie zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, które często trwały do późnych godzin wieczornych.

11.2015c 11.2015a 11.2015b 11.2015d 11.2015e