Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka już w wolnym dostępie

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją, której wydanie było współfinansowane przez Instytut Języka Polskiego Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. pod redakcją naukową Katarzyny Węsierskiej, Wydawca Komlogo – Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 312; ISBN 978-83-61339-15-1

Publikacja zawiera film Porozmawiajmy o jąkaniu… wywiad z prof. Marilyn Langevin (Uniwersytet Alberty, Kanada).

„[…] prezentowany tom dotyczący teorii i praktyki badań nad zaburzeniami płynności mówienia jest znaczącym osiągnięciem naukowym; stanowi istotny etap w kształtowaniu się refleksji metodologicznej w duchu psychologii humanistycznej i porozumienia (współpracy) wielu dyscyplin naukowych.

Lektura tej znakomitej monografii sprzyjać będzie popularyzowaniu ustaleń wynikłych z syntezy trans-, multi- oraz interdyscyplinarnej refleksji na temat zaburzeń płynności mówienia. Pomocna będzie zapewne w doskonaleniu nowoczesnych programów studiów logopedycznych jak i w popularyzowaniu najnowszych metod diagnozy i terapii logopedycznej […].

Zawarte w przedstawionej pracy teksty powinny zainteresować zarówno studentów logopedii, logopedów – praktyków jak też inne osoby, które z racji swojej pracy zawodowej czy prowadzonych badań naukowych mają do czynienia z zaburzeniami płynności mówienia […], np. psychologów, pedagogów, językoznawców, lekarzy (zwłaszcza neurologów), terapeutów (neurologopedii) i in.”

Z recenzji prof. zw. dra hab. Jana Ożdżyńskiego
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Do pobrania: ZABURZENIA PŁYNNOŚCI MOWY – TEORIA I PRAKTYKA