ISAD 2015 pod patronatem UŚ w CINIBA

Z inicjatywy Katowickiego Klubu J i Klubu ludzi mówiących oraz Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i CINIBA w przeddzień ISAD 2015 (the International Stuttering Awareness Day – Światowy Dzień Świadomości Jąkania”) zostało zorganizowane forum wymiany informacji i poglądów na temat jąkania.

W programie  spotkania znalazły się m. in.: dwie krótkie prezentacje („Informacyjne narzędzia wspierania indywidualnego rozwoju” – Tomasz Zięba, „Czy świat rozumie jąkanie?” – Katarzyna Węsierska). W czasie tej drugiej prezentacji uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać pozdrowień, które specjalnie dla nich przesłał Benny Ravid – honorowy prezes AMBI (Izraelskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się).

Kolejnymi punktami programu spotkania były mini-sonda o jąkaniu przeprowadzona na terenie biblioteki, a także panel dyskusyjny. Zarówno wyniki krótkiego sondażu, jak i dyskusja panelowa były bardzo interesujące. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział!

10.2015a 10.2015b 10.2015c 10.2015d 10.2015e