Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej

10 października 2015 roku odbyła się współorganizowana przez Instytut Języka Polskiego Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej (http://konferencjalogopedyczna.pl). Konferencja skierowana została do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Celem konferencji było nie tylko prezentowanie działalności naukowo-badawczej śląskiego ośrodka logopedycznego, ale przede wszystkim upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie wybranych subdyscyplin logopedii.

Problematyka planowanej konferencji dotyczyła kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań związanych z:

  • podstawami i metodami diagnozy zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych;
  • wczesną interwencją logopedyczną;
  • wielospecjalistyczną diagnozą i terapią logopedyczną.

W programie konferencji przewidziano wystąpienia naukowców, logopedów praktyków, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze. Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy mogli poszerzyć swoje kwalifikacje dzięki udziałowi w bezpłatnych warsztatach naukowo-szkoleniowych prowadzonych przez wybitnych specjalistów.