KONGRES HISTORYKÓW JĘZYKA – Katowice, 13-15 kwietnia 2016 r.

W dniach 13–15 kwietnia 2016 roku odbył się w Katowicach zorganizowany przez Instytut Języka Polskiego UŚ Kongres Historyków Języka pod hasłem „Językoznawstwo historyczne ‒ w trosce o przyszłość, w poszanowaniu przeszłości”.

Uroczyste otwarcie Kongresu Historyków Języka. Od lewej siedzą: dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa, Dyrektor IJP UŚ; prof. dr hab. Rafał Molencki, Dziekan Wydziału Filologicznego UŚ; dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak, Dyrektor ds. naukowych IJP UŚ.Pierwsze tego typu ogólnopolskie przedsięwzięcie naukowe zgromadziło ponad 120 historyków języka z 23 krajowych ośrodków naukowych, a także badaczy z białoruskiego Grodna i austriackiego Salzburga. W trakcie Kongresu wygłoszono około 60 referatów, zaprezentowano 11 posterów, a nadto podczas dwóch debat panelowych dyskutowano o najważniejszych problemach metodologicznych i dydaktycznych lingwistyki historycznej. Integralną częścią Kongresu było uroczyste nadanie Instytutowi Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego imienia Profesor Ireny Bajerowej, któremu towarzyszyło okolicznościowe sympozjum pt. „Non omnis moriar”, podczas którego głos zabrali współpracownicy, członkowie rodziny Pani Profesor oraz Jej przyjaciele.

Kongres Historyków Języka udowodnił żywotność badań historycznojęzykowych oraz wykazał potrzebę kolejnych spotkań naukowych tego typu.

Patronat honorowy nad Kongresem objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin; JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Wiesław Banyś; Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek; oraz Rada Języka Polskiego. Partnerami wydarzenia byli: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA), Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach, Muzeum Śląskie, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Oddział Katowicki Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego UŚ „Via Linguae”.

Uczestnicy Kongresu dzięki partnerom wydarzenia mieli możliwość wysłuchania koncertu w NOSPR-ze, zwiedzenia Muzeum Śląskiego oraz zapoznania się ze zbiorami specjalnymi Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Patronami medialnymi Kongresu byli: Polskie Radio Katowice, TVP 3 Katowice, „Dziennik Zachodni”, „Nasze Miasto”, „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, Telewizja internetowa UŚ.

O Kongresie Historyków Języka można przeczytać i posłuchać także na stronach:

dr Joanna Przyklenk