Instytut Języka Polskiego na Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych

23 czerwca Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej weźmie udział w Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych organizowanej w CINiBA w ramach V Światowego Kongresu Polonistów.

indeksPodczas tego spotkania zaprezentowane zostanie nowe czasopismo z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa – „Forum Lingwistyczne” – które zostało powołane w Instytucie. Uczestnictwo w Nocy Czasopism umożliwia także przedstawienie polskim i zagranicznym odbiorcom innych publikacji będących wynikiem działalności naukowej lingwistów związanych z Instytutem. Uczestnicy wydarzenia będą mogli zapoznać się z wydawnictwami seryjnymi, m. in. ukazującym się od 1978 roku „Językiem Artystycznym” czy nowszym Linguarum Silva.

Prócz tego zaprezentowane zostaną publikacje stanowiące pokłosie organizowanych przez Instytut konferencji naukowych: Gatunki mowy i ich ewolucja czy Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. Nie zabraknie również serii z zakresu lingwistyki stosowanej, np. W świecie logopedii – studia przypadków, Profilaktyka logopedyczna  w praktyce edukacyjnej, oraz podręczników akademickich, jak najnowsze antologie na temat języka mediów i języka telewizji.

Światowy Kongres Polonistów to również znakomita okazja do prezentacji pozycji ukazujących się w językach kongresowych: Literacy of the young generation in a diglossic environment autorstwa Aldony Skudrzyk i Jacka Warchali oraz Grundlagen der Textsortenlinguistik Bożeny Witosz i Paratexts in the mass media Communication Iwony Loewe.

dr Bernadetta Ciesek