VI Światowy Kongres Polonistów

Od 22 do 25 czerwca 2016 r. w Katowicach trwać będzie VI Światowy Kongres Polonistów, który przebiegał będzie pod hasłem „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”. To międzynarodowe spotkanie polonistów krajowych i zagranicznych, promujące ideę polonistyki bez granic, ale uwzględniającą autonomię problemów krajowej polonistyki.

plakat_kongrespolonistow_poprVI Światowy Kongres Polonistów to jedno z najważniejszych wydarzeń w skali świata  promujące Polskę, kulturę polską, język polski. W czasie Kongresu odbędzie się m.in. kilka spotkań panelowych i eksperckich z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz reprezentantów Instytutów Polskich i polskich placówek dyplomatycznych, które będą poświęcone nowelizacji Ustawy o języku polskim i sytuacji nauczania języka polskiego poza granicami kraju w szkołach oraz na uniwersytetach, a przede wszystkim promocji Polski i języka polskiego na świecie.

Obradom towarzyszyć będą następujące wydarzenia: inaugurację uświetni uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego wybitnej polonistce i propagatorce literatury polskiej za granicą profesor Marii Delaperriere z INALCO w Paryżu, Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych, która została objęta honorowym patronatem Instytutu Książki oraz koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny – Jeden Śląsk – dwa serca: Hadyna, Kilar.

Wśród prelegentów znaleźli się wykładowcy z Instytutu Języka Polskiego:

  • dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska
  • dr hab. prof UŚ Magdalena Pastuchowa
  • dr Joanna Przyklenk
  • prof. dr hab. Joanna Sobczykowa
  • prof. dr hab. Jolanta Tambor
  • dr hab. Jacek Warchala

Organizatorami wydarzenia są Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych oraz polonistyczne instytuty i katedry Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kongres współorganizują Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Językoznawstwa PAN oraz Komitet Nauk o Kulturze PAN.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.kongrespolonistow2016.us.edu.pl.