Nie taki diabeł straszny! – warsztaty językowe dla uczniów

Koło Kultury Języka Polskiego przy współpracy z katowickim oddziałem Towarzystwa Miłośników zwiazki_frazeologiczneJęzyka Polskiego kolejny raz zorganizowało warsztaty językowe dla uczniów II klas Gimnazjum nr 1 w Tychach.

Warsztaty odbyły się 20 czerwca na Wydziale Filologicznym UŚ. Tematem spotkania były związki frazeologiczne. Zajęcia miały uwrażliwić uczniów na bogactwo polszczyzny oraz zachęcić ich do używania związków w codziennej komunikacji. Informacje teoretyczne przeplecione pracą w grupach spotkały się z dużym entuzjazmem uczniów.

Nikt nie bujał w obłokach, nie chował też głowy w piasek, wręcz przeciwnie – każdy chciał grać pierwsze skrzypce!