Instytut Języka Polskiego na Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych

23 czerwca Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej wziął udział w Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych organizowanej w CINiBA w ramach VI Światowego Kongresu Polonistów. Instytut reprezentowały Bernadetta Ciesek i Emilia Kałuzińska.

indeksPodczas tego spotkania zaprezentowane zostało nowe czasopismo z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa – „Forum Lingwistyczne” – które zostało powołane w Instytucie. Uczestnictwo w Nocy Czasopism umożliwiło także przedstawienie polskim i zagranicznym odbiorcom innych publikacji będących wynikiem działalności naukowej lingwistów związanych z Instytutem. Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się z wydawnictwami seryjnymi, m.in. z ukazującym się od 1978 roku „Językiem Artystycznym” czy nowszym „Linguarum Silva”.

Prócz tego zaprezentowane zostały publikacje stanowiące pokłosie organizowanych przez Instytut konferencji naukowych: „Gatunki mowy i ich ewolucja” czy „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”. Nie zabrakło również serii z zakresu lingwistyki stosowanej, np. „W świecie logopedii – studia przypadków”, „Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej”, oraz podręczników akademickich, jak najnowsze antologie na temat języka mediów i języka telewizji.

Światowy Kongres Polonistów to również znakomita okazja do prezentacji pozycji ukazujących się w językach kongresowych: „Literacy of the young generation in a diglossic environment” autorstwa Aldony Skudrzyk i Jacka Warchali oraz „Grundlagen der Textsortenlinguistik” Bożeny Witosz i „Paratexts in the mass media Communication” Iwony Loewe.

Tekst: dr Bernadetta Ciesek