IJP w projekcie „Partycypacja w demokracji”

LOGO_Erasmus1.cdr

W czerwcu w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie odbywały się spotkania w ramach projektu „Partycypacja w demokracji”  dofinansowanego z Programu Erasmus+. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja budżetu obywatelskiego wśród 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

W projekcie (w charakterze ekspertów i tutorów) wzięły udział wykładowczynie z Instytutu Języka Polskiego – dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, dr Joanna Przyklenk, dr Karolina Lisczyk-Kubina, dr Beata Dudamgr Emilia Kałuzińska, a także studentki antropologii języka i komunikacji: Karolina Frankowska i Amanda Caban oraz filologii polskiej: Aleksandra Weber, Małgorzata Grzonka i Barbara Matuszczyk.

Projekt jest odpowiedzią na problem, jakim jest niski poziom wiedzy młodzieży na temat form aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Dzięki warsztatom, wykładom oraz symulacyjnej „Grze o budżet” młodzież poznała bliżej zasady budżetu partycypacyjnego, a także dowiedziała się, jakie ma możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu politycznym i wywierania na nie realnego wpływu. Uczestnicy projektu zaprezentowali wiele interesujących pomysłów na projekty społeczne, których odbiorcami są ich rówieśnicy o mniejszych szansach.

Podczas spotkań duże zainteresowanie młodzieży ponadgimnazjalnej wzbudził także kierunek (studia I stopnia) komunikacja promocyjna i kryzysowa.

Tekst: dr Beata Duda