Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II.

W dniach 25-26 sierpnia 2016 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II. Uczestnikami zjazdu byli wybitni eksperci z zakresu logopedii m.in.: dr Martine Vanryckeghem, dr Izabela Reichel, dr Florence Myers, dr Jane Harley czy dr Krzysztof Szamburski, a także osoby zmagające się z problemem zaburzeń mowy.

Konferencja współorganizowana przez Instytut Języka Polskiego i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude skierowana została do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii. Głównym celem wydarzenia było upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie zaburzeń płynności mowy.

Problematyka konferencji dotyczyła kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie balbutologopedii. W programie znalazły się wystąpienia praktyków i teoretyków specjalizujących się w zaburzeniach płynności mowy, którzy reprezentują zarówno krajowe, jak zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze. W ramach konferencji odbyły się także sesje posterowe oraz sesje seminaryjne i warsztatowe, które pozwoliły uczestniczącym w nich logopedom poszerzyć kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: abp Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, prof. Wiesław Banyś, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na oficjalnej stronie wydarzenia.

dr Beata Duda

Opracowano dzięki dotacji na Zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej: Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja II finansowane w ramach umowy 940/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. MNiSW.cdr