LABIRYNTY KOMUNIKACJI

W ramach kampanii społeczno-edukacyjnej Labirynty Komunikacji, która towarzyszyła Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej zostały zorganizowane liczne wydarzenia adresowane do osób zainteresowanych diagnozą i terapią zaburzeń mowy.

Wśród nich znalazły się warsztaty Palin PCI – Terapia  interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Prowadziła je dr Katarzyna Węsierska w konsultacji z Jane Harley. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat identyfikacji dzieci z grupy ryzyka płynności mowy. Na warsztacie poruszono także zagadnienia dotyczące diagnozy i terapii zaburzeń płynności mowy u dzieci. Kolejne warsztaty – warsztaty IFA zostały przeprowadzone przez Jane Harley. Spotkanie miało na celu wprowadzenie do opanowania podstawowych zasad terapii dla dzieci w wieku szkolnym, w tym umiejętności współpracowania z rodziną. Oprócz ponad 30-osobowej grupy polskich logopedów w wydarzeniu udział wzięli terapeuci z Czech, Niemiec, Słowacji i Libanu.

W ramach kampanii Labirynty Komunikacji odbył się także sobotni panel dyskusyjny, w którym uczestniczyły osoby zainteresowane problematyką barier w komunikowaniu i zdobyciem wiedzy na temat skutecznego ich pokonywania. W wydarzeniu, odbywającym się 27 sierpnia 2016 roku, uczestniczyły osoby zainteresowane problematyką barier w komunikowaniu i zdobyciem wiedzy na temat skutecznego ich pokonywania. Organizatorkami sobotniego spotkania były studentki i absolwentki filologii polskiej: Barbara Matuszczyk, Małgorzata Grzonka oraz Aleksandra Weber.

Pierwszym występującym był ks. prałat Władysław Basista (Uniwersytet Śląski). Badacz przedstawił referat dotyczący właściwych postaw do osób z zaburzeniami płynności mowy. Następnie, o tym, jak zapobiegać wadom wymowy i dlaczego ważna w życiu małego dziecka jest pionizacja języka opowiedziała dr Joanna Trzaskalik (GWSH, PTL). Ostatnią występującą w pierwszej sekcji była specjalistka psychologii dr Agnieszka Skorupa (Uniwersytet Śląski). Podzieliła się ona refleksjami z badań własnych (przeprowadzonych przy współautorstwie z dr Anną Guzy (Uniwersytet Śląski)) dotyczących barier komunikacji w szkolnictwie wyższym. Po tym wystąpieniu nadeszła kolej na dyskusję. W drugiej części sobotniego spotkania s. Monika Polok poruszyła zagadnienia komunikacji z osobami niesłyszącymi. Kolejną prelegentką była dr Łucja Skrzypiec (Centrum Logopedyczne). Przedstawiła referat Jak sprawić, żeby dzieci pokochały czytanie? W ostatnim wystąpieniu ks. Łukasz Pasuto podjął próbę opisu języka migowego.

Wśród pozostałych wydarzeń w ramach kampanii warto wymienić także: Otwarte spotkanie dla dzieci jąkających się i Otwarte spotkanie dla rodziców oraz coroczny Ogólnopolski Zjazd Osób Jąkających się.

Więcej na temat można przeczytać tutaj: www.konferencja-zpm.edu.pl

Przygotowały: Małgorzata Grzonka i Aleksandra Weber
Zdjęcia: Małgorzata Grzonka