GODZINY DZIEKAŃSKIE

W związku z inauguracją roku akademickiego na Wydziale Filologicznym Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, ogłasza dzień 5 października wolnym od zajęć dydaktycznych.

Ogłoszenie:

dziekanskie