Relacja z konferencji „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

9 listopada 2016 roku, w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, odbyła się siódma konferencja naukowa z cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”. Wydarzenie zostało zorganizowane  przez Sekcję Historycznojęzykowa Studenckiego Naukowego Koła Językoznawców oraz Zakład Historii Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnikami byli studenci, doktoranci i młodzi doktorzy z czterech polskich ośrodków akademickich: Katowic, Poznania, Warszawy i Rzeszowa.

W przedstawianych referatach prelegenci podejmowali różnorodne zagadnienia historycznojęzykowe, m.in.: historię leksyki i zmiany semantyczne, analizę dawnych tekstów, problematykę poprawnościową i onomastyczną. Wygłoszone referaty staną się podstawą kolejnego tomu pokonferencyjnego „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”

dr Wioletta Wilczek
organizator konferencji