Wykłady otwarte prof. Krystyny Kleszczowej, prof. Aleksandry Niewiary i prof. Aleksandry Janowskiej

W grudniu 2016 roku odbędą się wykłady otwarte prof. zw. dr hab. Krystyny Kleszczowej, dr hab. prof. UŚ Aleksandry Niewiary oraz dr hab. prof. UŚ Aleksandry Janowskiej. Organizatorem spotkań naukowych jest Komitet Okręgowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Katowicach.

Wykłady wprowadzają w problematykę etyki słowa. Ich celem jest uwrażliwienie na zagadnienia językowe i etyczne. Etyka słowa to nauka, która formułuje postulaty „właściwego kontaktu językowego”, uwzględniającego godność rozmówcy, niezależnie od jego poglądów, przekonań, uczciwość przekazu słownego, a także dobór odpowiedniej formy wypowiedzi.

Wykłady odbywać się będą w Auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego 1, 40-032 Katowice, plac Sejmu Śląskiego 1, V p.).

7 grudnia 2016 r., godz. 14.00
Prof. zw. dr hab. Krystyna Kleszczowa
Etyka słowa. Treść i zakres pojęcia

12 grudnia 2016 r., godz. 14.00
Dr hab. prof. UŚ Aleksandra Niewiara
Polski savoir-vivre

14 grudnia 2016 r., godz. 14.00
Dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska
Dawne formy grzecznościowe. Honoratywność

plakat_kleszczowa-1              plakat_niewiara-1          plakat_janowska-1