Referat dra hab. Tomasza Nowaka podczas posiedzenia Komisji Językoznawstwa PAN

4

22 listopada, o godz. 16.00, w Sali Rady Wydziału Filologicznego, przy Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach, odbędzie się posiedzenie Komisji Językoznawstwa PAN, podczas którego dr hab. Tomasz Nowak wygłosi referat pt. „Która gramatyka jest prawdziwa? Pomiar latencji jako metoda falsyfikacji modeli lingwistycznych (na podstawie własnych badań eksperymentalnych)”.