Seminarium naukowe IJP w Brennej „Uniwersytet wobec zmian i potrzeb współczesności” (24–25 XI 2016)

0 24 i 25 listopada 2016 roku odbyło się seminarium naukowe Instytutu Języka Polskiego UŚ pt. „Uniwersytet wobec zmian i potrzeb współczesności”, które zgromadziło większość pracowników naszego Instytutu.

W pierwszym dniu obrad wysłuchano referatu prof. zw. dr hab. Ewy Jędrzejko pt. „Drogi i rozdroża językoznawstwa”, który stanowił doskonały kontekst długiej i inspirującej dyskusji na temat dydaktyki. Wicedyrektor ds. dydaktycznych dr Ewa Biłas-Pleszak, która moderowała dyskusję, przypomniała, jakie przedmioty językoznawcze są wykładane na katowickiej polonistyce. Pracownicy IJP rozmawiali o przyszłości nauczania przedmiotów językoznawczych oraz o możliwych zmianach w tej dziedzinie.

W drugiej części spotkania wicedyrektor ds. naukowych dr hab. Katarzyna Wyrwas poinformowała uczestników o działalności nowo powstałego Biura Obsługi Projektów i zachęciła do składania wniosków grantowych. Następnie głos zabrał zespół projektowy wniosku konkursowego pt. „Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa”, który otrzymał dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Członkinie zespołu – dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz (koordynatorka i pomysłodawczyni projektu), dr Joanna Przyklenk, dr Emilia Kałuzińska i dr Beata Duda – opowiedziały o zadaniu, które od września przyszłego roku będzie realizowane w Instytucie Języka Polskiego.

Drugiego dnia uwaga naukowców z IJP skupiła się zarówno na kwestiach naukowych, jak i dydaktycznych. Uczestnicy wysłuchali referatu dr Romualdy Piętkowej pt. „Kto czyta Tukidydesa? O doborze tekstów dydaktycznych”, po czym podjęli dyskusję na ten ważny temat, dzieląc się uwagami, refleksjami oraz pomysłami pomocnymi na ćwiczeniach z przedmiotów językoznawczych. Następnie niezwykle interesujący referat pt. „Która gramatyka jest prawdziwa? Pomiar latencji jako metoda falsyfikacji modeli lingwistycznych” przedstawił dr hab. Tomasz Nowak, który zaciekawił słuchaczy wynikami własnych badań eksperymentalnych dotyczących rozumienia wypowiedzi i działania różnych obszarów ludzkiego mózgu, co zaowocowało wielowątkową dyskusją. Seminarium zamykało wystąpienie dr hab. Katarzyny Wyrwas pt. „Jak badać polską terminologię budowlaną?”, w którym prelegentka omówiła stan badań nad polską terminologią oraz zastanawiała się nad zakresem badań i źródłami materiału. W dyskusji wskazano trudności badawcze oraz zwrócono uwagę na potrzebę współpracy naukowej ze środowiskiem technicznym.