RELACJA Z KONFERENCJI „WYRÓŻNIAJ SIĘ LUB ZGIŃ”. NOWOCZESNE FORMY KOMUNIKACJI PROMOCYJNEJ

zaproszenie na konferencje1 i 2 grudnia w naszym Instytucie odbyła się konferencja naukowa „Wyróżniaj się lub zgiń”. Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej zorganizowana przez dr Emilię Kałuzińską wraz z jej podopiecznymi z Koła Naukowego „Komunikator”.

Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń teoretyków i praktyków komunikacji promocyjnej, doskonalenie tego typu wiedzy wśród pracowników Instytutu, a także umożliwienie studentom komunikacji promocyjnej i kryzysowej spotkania ze specjalistami z dziedziny marketingu. Zgodnie z ideą łączenia nauki z biznesem, która stanowi jeden z priorytetów Uniwersytetu, konferencję współorganizowało Śląskie Towarzystwo Marketingowe. Konferencję otworzyła dyrektor Instytutu Języka Polskiego ds. dydaktycznych oraz kierownik kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa dr Ewa Biłas-Pleszak. Obydwa dni konferencji rozpoczynały się od paneli mistrzowskich, w których wystąpili: prof. Henryk Mruk, dr hab. Piotr Lewiński, dr Anna Miotk, dr Marcin Gębarowski oraz Marcin Maj.

W konferencji ponadto wzięli udział goście z m.in. Łodzi, Poznania, Wrocławia, a także przedstawiciele Uniwersytetu Narodowego Akademii Ostrogskiej, którzy przekazali Instytutowi fantastyczną nowinę: Koło Naukowe „Komunikator” po raz trzeci znalazło się wśród laureatów Festiwalu Reklamy organizowanego przez Akademię Ostrogską.

tekst: dr Emilia Kałuzińska