CXLVII PROMOCJA DOKTORSKA

foto20 grudnia 2016 r. o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się CXLVII promocja doktorska. Na uroczystości nie zabrakło pracowników naszego Instytutu: dyplom habilitacyjny z rąk rektora odebrała dr hab. Katarzyna Wyrwas, a dyplomy doktorów nauk humanistycznych Jego Magnificencja wręczył dr Beacie Dudzie i dr Bernadetcie Ciesek.