Katowickie warsztaty dla uczniów I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach pt. „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”

6 lutego 2017 roku w katowickiej części Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego miały miejsce warsztaty pt.: „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”. W ramach zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Via Linguae” spotkania niemal 50 uczniów z I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach mogło uczestniczyć w trzech zróżnicowanych tematycznie warsztatach, które poprowadziły:

·    dr Beata Duda ­– „Wstęp do humanistyki cyfrowej – komputerowe narzędzia i zasoby w badaniach nad językiem”;

·   dr Karolina Lisczyk-Kubina – „Czy łatwo napisać słownik? O przygodach leksykografów”;

· dr Joanna Przyklenk – „Łapać wiatr w żagle, pokazując lwi pazur?! Frazeologia języka polskiego – historia, semantyka i uwarunkowania stylistyczne”.

Wszyscy uczniowie wysłuchali także wykładu dr Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz nt. „Autorytet kulturalny – ki diabeł?” i otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich udział w tym edukacyjnym wydarzeniu. Mieli także okazję wespół z uczniami klas humanistycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej uczestniczyć w zorganizowanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego wykładzie prof. zw. dr hab. Mariana Kisiela pt. „Wiek XX: od »literatury bez państwa« do »dwóch literatur«”.

tekst: dr Karolina Lisczyk-Kubina