Tekst literacki w kręgu językoznawstwa T. 2

Serdecznie polecamy Państwa uwadze najnowszą publikację prof. dr hab. Ewy Sławkowej pt. „Tekst literacki w kręgu językoznawstwa. T. 2”. Książka ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.

Publikacja adresowana jest do nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów kierunków humanistycznych (zwłaszcza filologów). Sytuując się w obszarze stylistyki językoznawczej oraz przestrzeni badań nad językiem i stylem autorów, praca  zawiera konkretną propozycję dydaktyczną  propagującą  ideę „językoznawczej lektury” tekstu literackiego. Posługuje się materiałem literackim dla zilustrowania najważniejszych pojęć z zakresu lingwistyki tekstu, genologii lingwistycznej, semantyki oraz onomastyki literackiej. W każdym z trzynastu rozdziałów książki, z których każdy zawiera konkretną propozycję odczytania złożonych sensów tekstu literackiego, autorka ukazuje merytoryczną wartość  lingwistycznych paradygmatów oraz siłę analityczną językoznawczego instrumentarium.

Opis książki pochodzi ze strony Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/14153
Ze spisem treści, wstępem oraz streszczeniem można zapoznać się w udostępnionym pliku PDF: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/tekst_literacki_w_kregu_t_2_czw_st_e.pdf