Rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+

W ramach Erasmus+ można realizować:
– część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,
– praktykę za granicą (obowiązkową lub nieobowiązkową).
W roku akademickim 2017/2018 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2017 r. a 30.09.2018 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:
1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji opublikowanym na stronach Twojego Wydziału
2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia studiów) lub zagraniczną instytucję (aby wyjechać na praktyki).
3. Sprawdzić termin rekrutacji określony przez Wydział/Instytut.
4. Wypełnić formularz aplikacyjny on-line:
• wyjazdy na praktyki: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp,
• wyjazdy na studia: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms
5. Wydrukować formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 300 do 800 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.  Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej. Na stypendium programu Erasmus+ można wyjeżdżać wielokrotnie.

Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie www.erasmus.us.edu.pl