Konferencja naukowa „Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach audiowizualnych” zorganizowana przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego UŚ oraz Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział Katowicki

29 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach już po raz czwarty spotkali się badacze z różnych dyscyplin naukowych z całej Polski po to, żeby omówić problem autopromocji, autoprezentacji i wizerunku w mediach audiowizualnych. Celem konferencji było zebranie refleksji na tematy rozmaitych form i przejawów tytułowych fenomenów w przestrzeni medialnej.

fot. AG Wagner Fotografia