Relacja z seminarium „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny”

W dniach 24–25 kwietnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyło się seminarium „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny”. Była to wspólna inicjatywa Instytutu Języka Polskiego UŚ i Instytutu Slawistyki na Uniwersytecie
Jana Gutenberga w Moguncji.

Wśród gości seminarium znaleźli się przedstawiciele wielu polskich i niemieckich ośrodków badawczych: Instytutu Języka Polskiego PAN, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu w Salzburgu, Uniwersytetu Humboltów w Berlinie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Zurychu, Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W ramach seminarium odbyły się także warsztaty, które przeprowadzili przedstawiciele konsorcjum naukowego CLARIN-PL – dr inż. Maciej Piasecki (Polski Koordynator Narodowy CLARIN z ramienia MNiSW) i dr Marcin Oleksy. CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure) to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, która umożliwia badaczom z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wygodną pracę z bardzo dużymi zbiorami tekstów.