Konferencja naukowa „Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje), organizowanej przez Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.  Spotkanie naukowe odbędzie się w dniach 25-27 października 2017 roku w Brennej.

Celem konferencji jest wymiana naukowych i praktycznych doświadczeń skoncentrowanych wokół problemu modelowania rzeczywistości przez poszczególne odmiany dyskursu. Obiektem zainteresowania chcemy uczynić zarówno same konstrukty rzeczywistości, jak i uwarunkowania ich manifestacji – reguły, konwencje, normy, wartości, konteksty, środki wyrazu (werbalne i pozawerbalne).

Szczegółowe informacje dostępne są w zaproszeniu. Prosimy, aby załączony formularz_zgłoszeniowy przesłać do 30 czerwca 2017 r. na adres: dyskursoweswiaty@gmail.com.

Organizatorzy konferencji:
prof. zw. dr hab. Bożena Witosz
dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Sekretarze konferencji:
dr Bernadetta Ciesek
dr Beata Duda