V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Logopedia w Teorii i Praktyce

W dniach 16–17 września 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbywać się będzie V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”, której organizatorami są: Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego, Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Konferencję, dzięki staraniom Fundacji Agere Aude, dotuje – w ramach umowy 897/P-DUN/2017 ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nadrzędnym celem konferencji jest naukowa dyskusja na temat zaburzeń mowy, a także spotkanie logopedycznej teorii i praktyki. W jej trakcie podejmowane będą rozważania na temat teoretycznych podstaw diagnozy i terapii logopedycznej oraz będą prezentowane najnowsze wyniki badań logopedów, lingwistów i lekarzy. Główne kręgi tematyczne konferencji to:

  1. Naukowe podstawy diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży i osób starszych.
  2. Praktyczne metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii i ich efektywność.
  3. Metody i techniki terapii logopedycznej i ich efektywność.

Podczas konferencji będzie można wysłuchać wielu interesujących referatów. Wśród zaproszonych gości, ekspertów krajowych i zagranicznych, są m.in.: prof. dr Eliana Danilavichiutie, prof. dr Yulia O. Filatova, prof. dr hab. Stanisław Grabias, prof. dr Henriette W. Langdon, prof. Karel Neubauer, prof. zw. dr hab. Bronisław Rocławski, prof. UP dr hab. Mirosław Michalik, prof. USz dr hab. Barbara Ostapiuk,  prof. UMCS dr hab. Tomasz Woźniak, dr hab. Lilianna Konopska, dr hab. Anita Lorenc, dr hab. Irena Polewczyk oraz prof. dr Kurt Eggers.

Ważną częścią tego naukowego spotkania będą również panel dyskusyjny nt. „Dokąd zmierza logopedia?” (16 września, godz. 13.45) oraz sesja posterowa zaplanowana na sobotnie popołudnie (16 września, godz. 15.30).

Organizatorom tego ważnego naukowo, ale też istotnego społecznie, przedsięwzięcia zależy na popularyzacji różnorodnych rozwiązań praktycznych, które czerpią z naukowych teorii i koncepcji. W związku z tym zaplanowano liczne warsztaty dla uczestników konferencji w sobotnie oraz niedzielne popołudnie.

Ponadto integralną częścią konferencji będzie wręczenie nagrody „Logopedia Silesiaca”. Jej idea jest próbą złożenia hołdu, podziękowania osobom bądź instytucjom za dokonania na rzecz śląskiej logopedii. Wydarzenie zaplanowano na 16 września 2017 roku (sobota) w godz. 9.15–9.30 w Śląskim  Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A).

Więcej informacji znaleźć można na stronie:

http://konferencjalogopedyczna.pl/wrzesien2017/109-2/