Rzeczywistość od rzeczy. Serial paradokumentalny w świetle genologii lingwistycznej

W Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego ukazała się interesująca monografia naukowa mgr Alicji Bronder pt. „Rzeczywistość od rzeczy. Serial paradokumentalny w świetle genologii lingwistycznej” prezentująca holistyczną analizę tytułowego tekstu telewizyjnego, który w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność w dyskursie medialnym. Praca stanowi pierwsze w polskich  badaniach humanistycznych kompleksowe omówienie serialu paradokumentalnego jako wzorca gatunkowego, z uwzględnieniem jego cech na każdym z poziomów gatunkowych: strukturalnym, kognitywnym, stylistycznym i pragmatycznym. W przeprowadzonych analizach wzięto pod uwagę istotny dla obserwacji tekstów multimedialnych kontekst polisemiotyczności i relacji kodów należących do różnych semiosfer. Tak zarysowana perspektywa umożliwiła wykorzystanie instrumentarium lingwistycznego (tekstologicznego i genologicznego) w obserwacjach nad komunikatem złożonym, a nie tylko werbalnym, który nieraz wymyka się monodyscyplinarnym podejściom badawczym.

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/15373, także w wersji elektronicznej. Spis treści można przejrzeć na stronie: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/rzeczywistosc_od_rzeczy_czw_st_e.pdf. Opis książki i okładka pochodzą ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.