KORPUSY DIACHRONICZNE POLSZCZYZNY

Cyfryzacja już dawno wkroczyła do nauki, dosięgła również fiszki XVI-wiecznych utworów w pracowniach leksykograficznych. Nie trzeba być entuzjastą takiej formy obcowania z tekstami dawnymi, by przyznać, że digitalizacja ułatwia do nich dostęp i usprawnia pracę nad nimi. W trakcie trwania seminarium „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny” (Katowice, 24-25.04.2017r.) z inicjatywy Instytutu Języka Polskiego UŚ narodził się pomysł stworzenia platformy przeznaczonej do szerzenia informacji o istniejących korpusach i przekazywania wiadomości o toczących się pracach nad nowymi. Dzięki pracy zespołu językoznawców pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Magdaleny Pastuch możemy się cieszyć przestrzenią wirtualną, która umożliwia popularyzowanie dokonań humanistyki cyfrowej i daje możliwość dyskusji na tematy związane z nurtem badań lingwistyki korpusowej.

Platforma dostępna jest pod adresem: korpusydiachroniczne.pl. Zarejestrowani na stronie użytkownicy nie tylko mogą przeglądać pojawiające się na niej informacje, ale także uczestniczyć w aktualnie toczących się na forum dyskusjach oraz tworzyć nowe wątki rozmów.