50 INICJATYW STUDENCKICH

Centrum Obsługi Studentów wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności akademickiej ogłasza rozpoczęcie jubileuszowej inicjatywy „50 Inicjatyw Studenckich”. Przedmiotem konkursu jest wybór najciekawszych projektów studenckich i doktoranckich oraz ich dofinansowanie. Celem zaś ma być inicjowanie aktywności a także budowanie więzi wśród społeczności uniwersyteckiej. Dzięki zaproponowanej formie każdy student i doktorant będzie miał szansę rozwijać swoje praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami i jednocześnie z zakresu efektywnego gospodarowania pozyskanymi środkami pieniężnymi.

W ramach jubileuszowej inicjatywy Centrum przewiduje dofinansować 50 zwycięskich inicjatyw. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w drodze oceny i weryfikacji wniosków przeprowadzonej przez Kapitułę. Pod hasłem „inicjatywa” należy rozumieć – przedsięwzięcie, projekt, pomysł, w który zaangażują się studenci lub/i doktoranci, mający na celu podniesienie aktywności w społeczności akademickiej na rzecz Uniwersytetu Śląskiego.

Wstępne zgłoszenia będą przyjmowane w wersji elektronicznej. Formularze są dostępne pod linkiem: FORMULARZ. Więcej informacji o warunkach uczestnictwa znajduje się w regulaminie 50 Inicjatyw Studenckich.