Czwarty numer rocznika „Forum Lingwistyczne”

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury najnowszego – czwartego numeru czasopisma „Forum Lingwistyczne”. Charakteryzuje go różnorodność zarówno w tematyce podejmowanych badań, jak i w stosowanych metodach badawczych: analizom materiałowym towarzyszą rozważania metalingwistyczne, refleksjom synchronicznym – dociekania diachroniczne, a prezentacji wyników aktualnie prowadzanych badań – polemiczne prezentacje nowości wydawniczych oraz relacje z wydarzeń skupiających szeroko pojęte środowisko językoznawcze. Stanowi to nie tylko odbicie zainteresowań naukowych Autorów, lecz także świadczy o zróżnicowaniu szkół badawczych, z których się wywodzą. Teksty do prezentowanego tomu przygotowali bowiem lingwiści z ośrodków uniwersyteckich w Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Powyższe informacje pochodzą ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Spis treści, informacje od redakcji oraz noty o autorach są dostępne w pliku: PDF.