Efektywne wyszukiwanie informacji w bazach EBSCO – szkolenie

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka organizuje bezpłatne szkolenie dotyczące korzystania z multiwyszukiwarki oraz baz danych dostępnych na platformie EBSCO.

Jest to platforma informacyjna umożliwiająca korzystanie z wielu elektronicznych czasopism pełnotekstowych, indeksowanych w takich bazach, jak: Academic Search Premier, Academic Search Complete, Agricola, Business Source Complete, Eric, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts, MasterFILE Premier, Medline, MLA Directory of Periodicals, MLA International Bibliography, Newspaper Source, PsycINFO czy Regional Business News.

Szkolenie odbędzie się w czwartek 11 stycznia 2018 roku w godzinach 10.30–12.00 w sali dydaktycznej CINiB-y na poziomie 0. Rejestracja uczestników prowadzona jest drogą elektroniczną – adres e-mail: anna.chlopek@ciniba.edu.pl.