Konferencja naukowa Tradycja w języku – język w tradycji

Ogólnopolska konferencja naukowa „Tradycja w języku – język w tradycji”, która odbędzie się 14 maja 2018 roku w Katowicach, to czwarte spotkanie naukowe z cyklu „Język – historia i współczesność”. Przedmiotem refleksji w trakcie planowanej sesji organizatorzy chcieliby uczynić zagadnienia leksykalno-komunikacyjne dotyczące szeroko pojętej tradycji językowej (czy szerzej: kulturowej) – odnoszącej się zarówno do metodologii, jak i przedmiotu badań. Ponieważ jednak tradycja, stanowiąca łącznik pomiędzy kolejnymi pokoleniami tak lingwistów, jak i zwykłych użytkowników każdego języka, nieuchronnie konfrontowana jest z nowymi zjawiskami,
interesujące będzie włączenie do rozważań nad nią problematyki związanej ze zmianami systemowymi i komunikacyjnymi dokonującymi się w języku nie tylko dawniej, ale również współcześnie.

Organizatorzy:
dr Karolina Lisczyk, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, UŚ
dr Marcin Maciołek, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, UŚ

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2018