Konkurs na esej pt. Uniwersytet – pasja, rozwój, kariera?

Konkurs kierowany jest do studentów polskich uczelni i ma na celu przede wszystkim zwiększenie kompetencji językowej oraz sprawności komunikacyjnej użytkowników polszczyzny, kształtowanie współpracy międzyuczelnianej, a także ukazanie możliwości, jakie dają młodym ludziom studia.

Zadaniem uczestników jest napisanie kilkustronicowego eseju nt. Uniwersytet – pasja, rozwój, kariera? – laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a zwycięski artykuł ukaże się również w czerwcowym numerze Gazety Uniwersyteckiej UŚ.

Teksty należy przesyłać do 10 kwietnia na adres konkurs.esej.us@gmail.com.

Zespół oceniający będzie składał się z pracowników naszego Instytutu, przedstawicieli mediów uniwersytetu, a także członków Koła Kultury Języka Polskiego UŚ oraz Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców.

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej objął patronat nad konkursem na esej organizowanym przez studentki filologii polskiej – Małgorzatę Grzonkę oraz Ewelinę Zygan – w ramach programu 50 Inicjatyw Studenckich.