Spotkanie w ramach zadania PROJEKT KARIERA

30 stycznia 2018 roku zorganizowane zostało spotkanie studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa, którzy biorą udział w zadaniu pn. Projekt kariera – rozwój kompetencji studentów kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach wydarzenia można było zapoznać się z pomysłami na projekty społeczne, jakie zostały wypracowane przez uczestników zadania podczas pracy w grupach projektowych prowadzonych przez zespół mentorek: dr Katarzynę Sujkowską-Sobisz (koordynatorkę grantu), dr Joannę Przyklenk, dr Emilię Bańczyk, dr Beatę Dudę oraz dr Karolinę Lisczyk. Wśród inicjatyw znalazły się propozycje różnorodnych działań informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych skierowanych do różnych grup odbiorców m.in. seniorów, młodzieży czy młodych artystów. Prezentacje pomysłów stały się podstawą do ożywionej dyskusji i wspólnych przemyśleń.

W ramach spotkania przeprowadzona została także gra dydaktyczna pt. „5 przykazań realizacji projektu” – zadaniem biorących w niej udział zespołów było rozwiązywanie ćwiczeń i zagadek w poszczególnych punktach gry rozmieszczonych na terenie Wydziału Filologicznego. Celem rozgrywki było atrakcyjne utrwalenie zdobytych podczas wcześniejszych spotkań wiadomości z zakresu realizacji i zarządzania projektami oraz kształcenie umiejętności pracy w grupie.