Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal

Ogólnopolska konferencja naukowa
Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek
w komunikowaniu masowym. Błąd, kryzys, skandal

14–15 marca 2018 r.

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Stowarzyszenie „Via Linguae” mają zaszczyt zaprosić Państwa na piątą konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z autopromocją, autoprezentacją i wizerunkiem w szeroko pojętej komunikacji masowej. Organizowany od 2014 roku cykl spotkań dotyczących dyskursu autopromocyjnego nieprzerwanie cieszy się dużym zainteresowaniem badaczy reprezentujących wiele dyscyplin naukowych. Pozostając zasadniczo w kręgu dotychczasowych rozważań, chcemy tym razem przyjrzeć się intrygującym zjawiskom związanym z błędem, kryzysem i skandalem, których obecność w przestrzeni publicznej nie tylko determinuje ludzkie zachowania, ale również przekształca dotychczasowe sposoby komunikowania się. Tegoroczny program został dodatkowo wzbogacony o część warsztatową, w czasie której zaproszone do współpracy specjalistki – aktorka Teatru Śląskiego Ewa Kutynia oraz ekspertka stylizacji Monika Janik – podzielą się swoimi umiejętnościami w zakresie świadomego budowania wizerunku. Zwieńczeniem pierwszej części spotkania będzie koncert zespołu „Symetrio”.

Tradycyjnie już konferencja odbywać się będzie w pięknych i gościnnych murach nowoczesnego Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a).

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas wydarzenie naukowe zachęci Państwa do licznego przybycia i aktywnego udziału w obradach.

Szczegółowy program konferencji został zamieszczony na plakacie.

Organizatorki
dr Ewa Biłas-Pleszak
dr Aleksandra Kalisz
dr Ewelina Tyc
mgr Marta Dargiewicz