Śląsko godka – już język czy jeszcze gwara?

Zapraszamy 27 kwietnia 2018 roku do siedziby RIK przy ul. Teatralnej 4 wszystkich, dla których sprawy lokalne są ważne, wszystkich, dla których język jest istotnym spoiwem regionalnych społeczności. Ludzi posługujących się śląszczyzną i tych, którzy ją badają. Twórców, którzy piszą po śląsku i osoby propagujące ich dorobek. Wspólnie zadbajmy po raz kolejny o rozwój śląskij godki.

Mija 10 lat od konferencji Śląsko godka – jeszcze gwara czy jednak już język?, która odbyła się 10 czerwca 2008 roku w Sali Sejmu Śląskiego. Honorowy patronat nad konferencją objęli wtedy Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Krystyna Bochenek i Rada Języka Polskiego, którą reprezentował jej honorowy przewodniczący, prof. Walery Pisarek. Konferencja spełniła pokładane w niej nadzieje. Zgromadziła ponad 250 osób – ludzi o różnych poglądach, reprezentujących różnorodne instytucje i samych siebie, czyli osoby, dla których sprawy Śląska są ważne, które interesują się językiem, jakim posługują się mieszkańcy Śląska, które badają mowę śląską, które piszą po śląsku, propagują ślónsko godka, które mówią po śląsku, kiere godajóm, kiere ściałyby godać, osoby, którym istnienie, rozwój, dobra kondycja ślónskij godki leży na sercu.

W dekadę po tym spotkaniu, rozpoczynającym m.in. prace nad kodyfikacją śląskiej grafii i ortografii, chcielibyśmy zaprosić Państwa na rocznicową drugą konferencję, którą postanowiliśmy zatytułować Śląsko godka – już język czy jeszcze gwara? Chcemy z Państwem porozmawiać i sprawdzić, co stało się przez ostatnie 10 lat: ile kroków naprzód zrobiliśmy, co udało nam się osiągnąć, co powinniśmy robić dalej, co uważamy za najistotniejsze.

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach wraz z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Instytutem Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej i Centrum Badań nad Kulturami Mniejszymi) pragną kontynuować rozpoczęte dyskusje, badając postęp normatywizacji, aktywność środowisk naukowych i stale rosnący dorobek piśmienniczy Śląska. Konferencja otrzymała patronat honorowy Rady Języka Polskiego i JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka.

Ponownie otwieramy dyskusję nad statusem, kondycją i ważnością godki. Ponownie zapraszamy do wielkiej śląskiej dyskusji.

W imieniu organizatorów i współorganizatorów
prof. dr hab. Jolanta Tambor

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dn. 5 kwietnia 2018 na adres: msroka@rik.katowice.pl