Interdyscyplinarne studia doktoranckie „Humanistyka bez granic”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie z unijnych funduszy strukturalnych w ramach Programu Studiów doktoranckich PO WER 3.2. interdyscyplinarnym studiom doktoranckim „Humanistyka bez granic”, będącym nakładką na prowadzone na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach regularne studia III stopnia, które adresowane są do najlepszych absolwentów uczelni z całej Polski: wydziałów humanistycznych (głównie filologii, kulturoznawstwa, nauk o sztuce, filozofii), społecznych (psychologii, socjologii, medioznawstwa), wydziałów artystycznych oraz wydziałów reprezentujących nauki biologiczne i medyczne; w tym absolwentów studiów międzywydziałowych łączących w swoich dotychczasowych projektach wyżej wymienione dziedziny i obszary.

Uczestnicy tych wyjątkowych studiów będą – pod okiem wybitnych specjalistów z różnych ośrodków akademickich – realizować specjalny inter- i transdyscyplinarny program podporządkowany dwóm ścieżkom kształcenia: literaturoznawczo-kulturoznawczo-artystycznej oraz kognitywistycznej. W efekcie słuchacze „Humanistyki bez granic” będą brać udział w szkołach letnich, czekają na nich również dodatkowe stypendia (w wysokości 1400 zł, które przyznane zostanie z góry na cały okres trwania studiów; niezależnie od tego będą mogli ubiegać się o wszystkie stypendia przysługujące doktorantom Wydziału Filologicznego UŚ) oraz fundusz zapewniający finansowanie wyjazdów badawczych i konferencji.

Szczegółowe informacje na temat interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Humanistyka bez granic” oraz kryteriów naboru znajdują się na stronie Wydziału Filologicznego oraz na Facebooku.