KKJP na warsztatach w Szkole Podstawowej nr 15 w Chorzowie

19 marca 2018 r. członkinie Koła Kultury Języka Polskiego: Małgorzata Grzonka, Agnieszka Kusek oraz Anna Pawłowska pod opieką dr Beaty Dudy przeprowadziły warsztaty w Szkole Podstawowej nr 15 im. Konstantego Wolnego w Chorzowie.

Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych i dotyczyły często popełnianych błędów w komunikacji na odległość – braku znaków diakrytycznych, niestosowania interpunkcji oraz używania skrótów podczas porozumiewania się za pomocą nowoczesnych technologii – telefonu komórkowego bądź portali społecznościowych. Uczniowie w trakcie warsztatów mogli dowiedzieć się, jak brak dbałości o poprawną formę wypowiedzi może prowadzić do zmiany kontekstu i w konsekwencji braku porozumienia między nadawcą a odbiorcą. Zajęcia oprócz części wykładowej obejmowały również ćwiczenia, za prawidłowe rozwiązanie dzieci mogły otrzymać nagrody.

tekst: Anna Pawłowska