Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych. T. 3

Serdecznie polecamy Państwa uwadze tom pt. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych pod redakcją dr Aleksandry Kaliszdr Eweliny Tyc. Książka ukazała się w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.

Kolejny – trzeci – tom z serii autopromocyjnej pt. Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych stanowi zbiór artykułów, które tym razem strategii kreowania wizerunku poszukują właśnie w mediach masowych. W tej niezwykle chłonnej przestrzeni dojrzeć można bowiem realizacje rozmaitych strategii autopromocyjnych przyjmowanych przez tych, którzy wszelkimi możliwymi sposobami próbują zaistnieć w świadomości czytelnika, słuchacza czy widza.
Przywołane taktyki są zatem nie tylko asumptem do podjęcia refleksji nad rozmaitymi jednostkami czy grupami społecznymi wykorzystującymi przestrzeń publiczną w celu promowania własnego wizerunku, lecz także doskonałym punktem wyjścia do analizy obranej przestrzeni medialnej, w której za sprawą słowa i obrazu dokonuje się prezentacja określonych postaw.

Informacje o publikacji dostępne są na stronie Wydawnictwa UŚ: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/17213.
Ze spisem treści oraz wstępem można zapoznać się w pliku pdf: http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/autopromocja_autoprezentacja_czw_st_e.pdf