Jak osiągnąć wizerunkowy sukces?

Nad odpowiedzią na to pytanie zastanawiali się uczestnicy II ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Wyróżniaj się lub zgiń”, która odbyła się 12 i 13 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w budynku CINiBA. Prelegenci, do których należeli zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i specjaliści-praktycy zastanawiali się nad takimi zagadnieniami, jak: co to znaczy być dobrym liderem, na czym polega myślenie strategiczne, jak przeciwdziałać kryzysom, a nawet, jak obrócić porażkę w sukces. Uczestnicy mogli też dowiedzieć się, jak zbudować swoją własną markę i trafiać do odbiorców w dobie nieufności do mediów.

Konferencję otworzyły Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Magdalena Pastuchowa oraz Dyrektor Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej prof. Mirosława Siuciak, które zwróciły uwagę na to, że potrzeba pozytywnego wyróżniania się dotyczy człowieka od wieków i wciąż stanowi atrakcyjny temat dla każdego z nas. Dziękowały także dr Emilii Bańczyk oraz kołu naukowemu „Komunikator” za wkład włożony w organizację wydarzenia. W imieniu sponsora konferencji – Urzędu Miejskiego w Katowicach – głos zabrał także Naczelnik Wydziału Promocji Marcin Stańczyk, który opowiedział pokrótce, w jaki sposób Katowice dbają o wizerunek miasta.

Obrady w panelu mistrzowskim otworzyło wystąpienie prof. Henryka Mruka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Referent opowiedział o Roli myślenia strategicznego w koncepcji rozwoju (wyróżniania się) przedsiębiorstwa na rynku. Zwrócił przede wszystkim uwagę na rolę lidera, który zawsze powinien być o krok przed zespołem, spoczywa na nim obowiązek nieustannego rozwoju, dlatego musi poszukiwać dla siebie najlepszych źródeł energii, którą później będzie mógł wykorzystać w działaniu. Dr Marek Kochan z Uniwersytetu SWPS z kolei omówił znaczenie języka w powstawaniu kryzysów wizerunkowych. Jego wystąpienie pt. Komunikacja kryzysowa jako czynnik rozwoju kryzysu pokazywało, jak często to nie obiektywne zdarzenie, ale niefortunne komunikaty doprowadzają do eskalacji napięć i wizerunkowej porażki. Praktyczną stronę reagowania kryzysowego pokazał Szymon Milczanowski z firmy Winstone. Specjalista od PR kryzysowego wygłosił referat pt. Kryzys to szansa – czyli jak umiejętnie wyjść z tarapatów medialnych i udowodnił, że przemyślane postępowanie w trudnej sytuacji może przynieść przedsiębiorstwu czy politykowi niewątpliwą korzyść.

Panel praktyczny rozpoczął się od wystąpienia „projektantki przyszłości” – Edyty Walęciak-Skórki z centrum szkoleniowo-coachingowego Wyższy Poziom pt. Zaprojektuj się na sukces, czyli kilka słów o marce osobistej. O konieczności bycia autentycznym i szczerym opowiedziała Agnieszka Starzyńska z Alpaca Studio, która wygłosiła referat o zwodniczym tytule:  Ja jako produkt. Jak sprzedać siebie. Sławomir Borowy z agencji SEO Asante natomiast opowiedział o zarządzaniu wizerunkiem w wyszukiwarkach internetowych (Jak Cię szukają, tak Cię widzą? O zarządzaniu wizerunkiem w wyszukiwarkach internetowych).

W panelu doktorancko-studenckim wystąpili z kolei mgr Marcin Kozak (Uniwersytet Śląski), który przedstawił znaczenie asertywności w budowaniu własnego wizerunku, Sławomir Nawrot (Uniwersytet Śląski) – skupiający się na roli w tym procesie naszych zainteresowań i pasji oraz Zuzanna Gałuszka z Uniwersytetu Wrocławskiego, która omówiła drogę marki Gucci do sukcesu.

Panel mistrzowsko-ekspercki w drugim dniu konferencji rozpoczął się od wystąpienia dr Anny Miotk z UKSW z Warszawy. Swój referat pt. Publiczność w dobie digitalizacji marketingu prelegentka poświęciła współczesnym zmianom, z jakimi mamy do czynienia w zakresie wiedzy o odbiorcach działań marketingowych. Dr Anna Adamus-Matuszyńska z Uniwersytetu Śląskiego w wystąpieniu Komunikowanie werbalne jako środek wizerunkowego sukcesu. Dlaczego warto pisać i mówić poprawną polszczyzną skupiła się na zmianach w komunikacji językowej, które zawdzięczamy nowym mediom. Dr Rafał Katamay z WSZOP-u z kolei omówił praktyczne zastosowania inboud marketingu w referacie pt. Sztuka bycia znalezionym we współczesnym e-marketingu. Ostatnią mistrzowską prelekcję wygłosił Marcin Maj z H2O Creative. W wystąpieniu pt. Jak dziś mówić do konsumenta przyszłości, aby chciał słuchać w dobie kryzysu zaufania do mediów zwracał uwagę na potrzebę bliskości i tradycyjne wartości, które mimo zmieniających się realiów wciąż pozostają aktualne.

W panelu studenckim wystąpili studenci koła naukowego „Komunikator”, którzy zaangażowali się w wydarzenie nie tylko organizacyjnie, ale i merytorycznie. Joanna Bera opowiedziała o blogach  marek kosmetyków naturalnych, Joanna Blondzik o tym, jak kreuje się produkty w świecie wideoblogów beauty, Magdalena Wójcik przybliżyła historię pierwszej okładki  polskiego „Vogue’a”, Marta Cholewa i Paulina Drobisz przedstawiły Samorząd Studencki jako markę, zaś Szymon Witczak omówił wykorzystanie mediów społecznościowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Obydwa dni konferencyjne wieńczyły warsztaty dla najbardziej wytrwałych. W czwartek Monika Kamińska, założycielka ekskluzywnej marki odzieżowej, podpowiadała uczestnikom, jaką własną działalność oni sami mogliby otworzyć. W piątek z kolei Agnieszka Wyszyńska z Projektu Marka przybliżała tajniki Design-Thinking i uczyła technik prototypowania.

Fotorelacja z konferencji znajduje się na stronie wydarzenia Jak osiągnąć wizerunkowy sukces?