„Made in Poland, Made in Asia”

Serdecznie polecamy Państwa uwadze szóstą edycję festiwalu filmowego „Made in Poland, Made in Asia”. Celem odbywającego się w budynku Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach wydarzenia, podczas którego zaprezentowane zostaną produkcje kinematografii polskiej, gruzińskiej, kirgiskiej oraz chińskiej, zawierające elementy charakteryzujące te obszary kulturowe, jest pogłębienie zakresu kompetencji kulturowych wśród polskich oraz zagranicznych studentów. Festiwal umożliwia prezentację kultur, tradycji, obyczajów właściwych danym krajom, a także przybliża kulturę polską studentom zagranicznym studiującym na Uniwersytecie Śląskim. Źródło informacji.