Relacja z konferencji „Tradycja w języku – język w tradycji”

14 maja 2018 r. w budynku Wydziału Filologicznego w Katowicach odbyła się ogólnopolska konferencja językoznawcza „Tradycja w języku – język w tradycji”. To czwarta odsłona cyklu, którego pomysłodawcami i realizatorami są dr Karolina Lisczyk z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich. Konferencję tę, podobnie jak poprzednie edycje, poświęcone kolejno zagadnieniom ruchu, granic i społeczności, cechowała otwarta formuła. W konsekwencji zaproszenie do udziału w tegorocznych obradach przyjęli lingwiści z dziewięciu krajowych ośrodków akademickich: poloniści i neofilolodzy, badacze polszczyzny współczesnej i dawnej. Zaprezentowali oni wyniki swych badań z zakresu metodologii, leksykologii, stylistyki, tekstologii oraz komunikacji. Wygłoszone referaty inspirowały audytorium do konstruktywnych dyskusji, czemu dodatkowo sprzyjała życzliwa atmosfera. Organizatorzy, dziękując wszystkim uczestnikom konferencji – prelegentom oraz słuchaczom – wyrażają nadzieję na kolejne, piąte już spotkanie naukowe wpisujące się w cykl „Język – historia i współczesność”.