Zaproszenie na konferencję naukową „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 8”

Zakład Historii Języka Polskiego oraz Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w ósmej konferencji naukowej z cyklu

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii,

która odbędzie się w dniu 7 listopada 2018 roku
na Wydziale Filologicznym w Katowicach.

Referaty wygłoszone w trakcie poprzednich spotkań złożyły się na siedem publikacji wydanych w Katowicach pt.: Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii pod redakcją Krystyny Kleszczowej i Artura Rejtera (T.1. 2006; T.2. 2008); pod redakcją Artura Rejtera (T.3. 2010); pod redakcją Joanny Przyklenk i Artura Rejtera (T. 4. 2012); pod redakcją Joanny Przyklenk (T.5. 2014); pod redakcją Joanny Przyklenk i Wioletty Wilczek (T.6. 2016); pod redakcją Wioletty Wilczek (T. 7, w druku).

Podczas planowanej aktualnie konferencji chcielibyśmy do naukowych rozmów o historii języka polskiego zaprosić studentów, doktorantów i młodych doktorów (do 35 roku życia) z Uniwersytetu Śląskiego oraz innych ośrodków akademickich Polski, by móc w konferencyjnej dyskusji wspólnie wypracowywać stanowiska poznawcze w zakresie następujących obszarów badawczych:

  1. historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),
  2. historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,
  3. genologiczny wymiar dawnej komunikacji,
  4. systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej
    w ujęciu diachronicznym,
  5. historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Przewidywany czas jednego wystąpienia – do 20 minut. Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: konferencja.bogactwo@gmail.com do 25 września 2018 roku. Opłata konferencyjna wynosi 250 zł (pokrycie kosztów organizacyjnych, przerwy kawowej, obiadu, częściowe sfinansowanie publikacji pokonferencyjnej). Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja spotka się z Państwa życzliwym zainteresowaniem.

 

Organizator konferencji:
dr Wioletta Wilczek