40-lecie istnienia Instytutu

21 czerwca 2018 roku w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej obchodzono 40-lecie jego istnienia. W uroczystości tej wzięli udział: Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowa (pracownik Instytutu Języka Polskiego), Prodziekan ds. rozwoju naukowego prof. zw. dr hab. Adam Dziadek, Prodziekan ds. studenckich i kształcenia dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota, znamienici goście reprezentujący krajowe ośrodki akademickie – prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. zw. dr hab. Stanisław Gajda z Uniwersytetu Opolskiego, a także obecni i dawni pracownicy Instytutu, jego przyjaciele i sympatycy. Uczestników spotkania przywitała Dyrektor Instytutu Języka Polskiego – dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak. Wstępne słowo wygłosił również Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, odczytując okolicznościowy list Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Śląskiego, prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka, a także opowiadając o swoich studenckich kontaktach z wybitnymi językoznawcami na Uniwersytecie Śląskim.

Instytut Języka Polskiego, począwszy od 1977 roku, rozwija się niezwykle dynamicznie – dzięki zaangażowaniu oraz kompetencjom naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym jego dyrektorów i pracowników. Tę 40-letnią historię, zapisaną nazwiskami znakomitych osobistości, przedstawiła Dyrektor Instytutu dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak w prezentacji zatytułowanej „O historii i obecnej postaci IJP słów kilka”. W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście. Prof. zw. dr hab. Bogdan Walczak w wystąpieniu „Wkład Instytutu Języka Polskiego w rozwój badań historycznojęzykowych w Polsce” dobitnie podkreślił, że z obchodzącego jubileusz Instytutu wywodzi się wielu wybitnych historyków języka, kształtujących rozwój tej dyscypliny językoznawstwa. Z kolei prof. zw. dr hab. Stanisław Gajda mówiąc o „Stylistyce po katowicku”, skierował wiele ciepłych słów uznania pod adresem śląskich językoznawców polonistycznych. Z pełnym przekonaniem stwierdził, że katowickie językoznawstwo rozwija się w kraju najbardziej dynamicznie, a badacze pracujący w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego od lat kształtują rozwój wielu gałęzi lingwistyki.  Te wystąpienia otworzyły pełną odniesień do przeszłości dyskusję, prowadzoną przez wicedyrektor ds. dydaktycznych IJP dr Ewę Biłas-Pleszak. Uczestnicy uroczystości: prof. zw. dr hab. Edward Polański, prof. zw. dr hab. Aleksander Wilkoń oraz dr hab. Jacek Warchala, podzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z kształtowaniem się Instytutu. Pierwszą część spotkania zakończył poczęstunek urodzinowym tortem.

W drugiej części uroczystości wygłoszone zostały podziękowania i mowy pochwalne na cześć wybitnych badaczek i osobistości, przechodzących na emeryturę Pań Profesor: prof. zw dr hab. Krystyny Kleszczowej (laudację wygłosiła dr hab. prof. UŚ Aleksandra Janowska), prof. dr hab. Ewy Sławkowej (laudację wygłosił prof. dr hab. Artur Rejter) i prof. zw. dr hab. Bożeny Witosz (laudację wygłosiła dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe). Słowa podziękowania i uznania dla Pań Profesor skierowała również Dyrektor Instytutu dr hab. prof. UŚ Mirosława Siuciak.

Okazją do kuluarowych rozmów i wspomnień był również bankiet, który zakończył uroczyste obchody 40-lecia istnienia Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.

 

tekst: dr Karolina Lisczyk