Warsztaty językowe dla uczniów

18 czerwca 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach zostały zorganizowane warsztaty językoznawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach.

Młodzież uczestniczyła w trzech blokach zajęć. Pierwsze z nich, zatytułowane „Co może język? Warsztaty kreatywnego myślenia”, przeprowadziły członkinie Koła Naukowego Doktorantów – mgr Aleksandra Mól i mgr Maria Zając, a także członkini Koła Kultury Języka Polskiego – Anna Pawłowska. Podczas warsztatów uczniowie mieli szansę sprawdzić swoje umiejętności w zakresie tworzenia tekstowych reklam niecodziennych produktów oraz językowym urozmaicaniu wypowiedzi. Drugie zajęcia – „Znaczenie ma znaczenie! O trudnościach w definiowaniu wyrazów” – przeprowadziły Magdalena Płotała i Monika Szafrańska, członkinie Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców. Podzieleni na drużyny uczniowie pojedynkowali się na trafne definicje i rozpoznawanie wyrazów na podstawie opisu ich znaczenia. Trzecią część spotkania stanowił interaktywny wykład dr Bernadetty Ciesek „Kilka słów o grzeczności”, podczas którego młodzież poznała podstawowe zasady uprzejmego komunikowania się w różnych okolicznościach. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, o czym świadczy zarówno ich zaangażowanie, jak i deklaracja chęci uczestnictwa w kolejnych edycjach warsztatów.