Wykładowczynie IJP na XVI Kongresie Slawistów w Belgradzie

W dniach 20-27 sierpnia 2018 roku odbył się XVI Kongres Slawistów w Belgradzie. Było to istotne dla środowiska filologicznego spotkanie ponad 700 naukowców, którzy podejmują problematykę aktualną w zakresie swoich badań, by skonfrontować ją w dyskusjach ze stanowiskami innych uczonych pochodzących z innych terytoriów. Kongres ma na celu jednoczenie naukowców sprofilowanych w dziedzinie lub dyscyplinie wiedzy, dlatego też odbywają się Kongresy Germanistów czy też Historyków Języka. Konferencje zaś skupiają uczonych wokół tematyki postawionej jako jej tytuł.

Instytut Języka Polskiego reprezentowały w Serbii dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe, dr hab. prof. UŚ Aleksandra Niewiara, dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuchowaprof. dr hab. UŚ Joanna Sobczykowa. Językoznawczynie wzięły udział w licznych obradach panelowych i posiedzeniach komisji przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, których są członkiniami:

Nasza reprezentacja była częścią delegacji polskiej, którą stanowiło 70 osób. Wygłoszone referaty zostały opublikowane w językoznawczym numerze czasopisma Z Polskich Studiów Slawistycznych seria 13, tom 2 z 2018 roku. Z kolei skróty wszystkich wystąpień są ciągle dostępne pod adresem http://mks2018.fil.bg.ac.rs/program-kongresa/

Iwona Loewe